Peter Elfrink

Peter Elfrink werkt sinds 1991 in de bouwbranche en is momenteel verbonden aan de “De Bouwexpert”. Als bouwkundig ingenieur is hij gespecialiseerd in bouwpathologie, bouwkostendeskundige, bouwbestekken, interim bouwmanager, bouwtechniek (ook constructief) en bouwuitvoering .

Peter is als arbiter ook verbonden aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) en maakt hij deel uit het van het deskundigencollege TIO (Techniek Innovatie en Ontwikkeling) van het TBA (Technisch Bureau Afbouw, opvolger van het Bedrijfschap Afbouw). Hij treedt regelmatig op als gerechtelijk deskundige. De expertise van Peter Elfrink is “bouwbreed”. Gezien deze expertise wordt hij veelvuldig ingeschakeld bij bouwgeschillen (contractuele alsmede bouwtechnische problematiek), bouwschades, waterschades en waardebepalingen van schades.

Verder heeft Peter Elfrink kennis van en ervaring met het beoordelen van (geïnduceerde) aardbevingsschade inclusief hersteladvies.

Het is goed dat nu ook erkenning is voor zelfstandig Bouwkundig Inspecteur met de oprichting van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs. “Ik ben zeer vereerd, om als Register Bouwkundig Inspecteur (Rbi) te zijn geregistreerd bij het Nederlands Register Bouwkundige Inspecteurs (NRBI) en daarmee een bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van het beroep.”

Lidnummer KIVI 202314.
Reg. LRGD D0236

 

Documenten

Register Bouwkundig Inspecteur (Rbi)

  • Bouwkundige met persoonscertificering
  • Conform de beroeps en gedragscode NRBI
  • De bouwkundige werkt volgens duidelijke expertise kaders
  • Uniforme rapportage & verzekerde dienstverlening
  • Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd door toezicht op uitvoering
Bekijk prijs

Totale beoordeling

0,0 / 5,0

0 beoordelingen

Reviews Bouwkundig Inspecteur

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden