Erkende opleidingen voor toelating stichting NRBI

Het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs accrediteert diverse opleidingen die voldoen aan de eisen gesteld door stichting NRBI. De opleiding tot bouwkundig inspecteur dient de deskundigen vertrouwd te maken met het theoretisch en praktisch uitvoeren van een bouwkundige inspectie of een andere (juridisch) deskundigen onderzoek. 

Opleiding bouwkundig inspecteur

Vanuit opdrachtgevers worden steeds strengere eisen gesteld aan de kwaliteit van de woninginspecties in de bestaande bouw en nieuwbouw en daarmee aan de betrouwbaarheid van de bouwkundig inspecteur. 

Naast een bouwkundige opleiding op MTS en HTS denkniveau , vereist de functie van gecertificeerde bouwkundig inspecteur een breed scala aan vaardigheden. Communicatie, gedragingen, kennis en kunde zijn van essentieel belang. Aangezien een bouwkundig inspecteur te maken krijgt met diverse vraagstukken binnen een bepaalde bouwmethodiek, bouwjaren en regelgevingen.  

De opleiding dient afgesloten te worden met een theoretisch examen en een praktijktoets.  

Opleiding (gerechtelijk) deskundigen

De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat zijn bij het optreden als onafhankelijk deskundige voor rechtbanken, advocaten en juristen. De deskundige dient binnen zijn of haar (bouwkundige) domein binnen het relevante juridische kader te kunnen denken en zich vanuit die invalshoek te kunnen presenteren. De opleiding dient afgesloten te worden met een examen waarvan een door de kandidaat overgelegd deskundigenverslag (bericht) en de verdediging daarvan onderdeel uitmaakt.

Erkende opleidingen bouwkundig inspecteur

De onderstaande opleidingen zijn erkend door de Stichting NRBI en maken onderdeel uit van de toelatingseisen voor registratie binnen Nederlands register bouwkundig inspecteurs. Vragen? Neem contact op met Stichting NRBI of dien uw verzoek in op info@nrbi.nl of vul het contactformulier in. 

Sertum:

Het sertum kent een basis opleiding om kennis te maken het vak bouwkundig inspecteur. Hoe werkt een bouwkundig inspecteur en hoe verwerkt een bouwkundig inspecteur zijn bevindingen in een rapportage. Stichting NRBI erkend deze basis opleiding voor het domein bestaande bouw en nieuwbouw voor woning inspecties. 

Toetredingseis:

De persoon die een goedgevolg heeft afgelegd binnen het sertum kan zich aanmelden binnen stichting NRBI. Deze persoon zal worden getoetst therotisch als praktisch of deze beschikt over de juiste bouwkundige kennis en kunde. Personen die niet beschikken over een bouwkundige opleididing kunnen zich niet aanmelden. zie profiel bouwkundig inspecteur.

Bouwprofs

BouwProfs kent een basis opleiding om kennis te maken het vak bouwkundig inspecteur. Hoe werkt een bouwkundig inspecteur in de praktijk en hoe verwerkt een gecertificeerde bouwkundig inspecteur zijn bevindingen in een rapportage. Stichting NRBI erkend deze basis opleiding bouwkundig inspecteur voor het domein bestaande bouw en nieuwbouw voor woning inspecties. Zo ook aanvullende opleidingen die tot toetreding benodigd zijn. 

Toetredingseis:

De persoon die de opleiding bouwkundig inspecteur goed heeft afgelegd binnen Bouwprofs kan zich aanmelden binnen stichting NRBI als bouwkundig inspecteur. Deze persoon zal worden getoetst therotisch en praktisch of deze beschikt over de juiste bouwkundige kennis en kunde. Personen die niet beschikken over bepaalde bouwkundige opleidingen en ervaringen kunnen zich niet aanmelden. zie profiel bouwkundig inspecteur.

Hoger Technisch Instituut (HTI)

Hoger Technisch Instituut kent een basis opleiding bouwkundig inspecteur. Hiermee kan men kennis en kunde verbreden voor het vak bouwkundig inspecteur. Hoe werkt een bouwkundig inspecteur Stichting NRBI erkend deze basis opleiding bouwkundig inspecteur voor het domein bestaande bouw en nieuwbouw voor het doen van bouwtechnische inspecties. Zo ook aanvullende opleidingen die tot toetreding benodigd zijn. 

Toetredingseissen

De persoon die de opleiding bouwkundig inspecteur goed heeft afgelegd binnen Bouwprofs kan zich aanmelden binnen stichting NRBI als bouwkundig inspecteur. Deze persoon zal worden getoetst therotisch en praktisch of deze beschikt over de juiste bouwkundige kennis en kunde. Personen die niet beschikken over bepaalde bouwkundige opleidingen en ervaringen kunnen zich niet aanmelden. zie profiel bouwkundig inspecteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden