Kwaliteit & Toezicht

Het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is verantwoordelijk voor de controlerende rol van een alidatie & kwaliteitstoezichthouder die toeziet op de uitvoering van bouwkundige inspecties door zelfstandig bouwkundig inspecteurs. Het bestuur van het NRBI ziet toe op de juiste uitvoering van deze toezichtfunctie.

Een validatie & kwaliteitstoezichthouder heeft als taak de rapportages van bouwkundige inspecteurs, middels een bureau-audit en veldaudit, te controleren en rapporteren, m.b.t. de inhoud op kernpunten te valideren. Alle bouwinspecteurs dienen te werken op een uniforme, digitale werkwijze. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de door het NRBI goedgekeurde inspectiesoftware.

Het NRBI ziet erop toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen en uitvoering van de veldaudits door de kwaliteitstoezichthouder voldoet aan de gestelde normen van het NRBI. 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden