Deskundigenonderzoek Bouw

Register bouwkundig inspecteurs worden meer en meer ingezet als onafhankelijk register deskundige bij een deskundig onderzoek, deskundigenbericht of bij het maken van een deskundigenrapport bij bouw of verbouw geschil. Door de toenemende juridisering van de maatschappij is er een grote vraag naar onafhankelijke (partij-)deskundigen, ofwel gecertificeerde deskundigen welke kunnen optreden als bouwdeskundige bij juridische geschillen voor de rechtbanken, rechtsbijstand, verzekeraars en gerechtshoven.

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) wordt dagelijks benaderd door diverse rechtbanken, advocaten en rechtsbijstandverzekeraars of andere betrokken partijen die binnen een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict een alternatief zoeken bij een door de rechter aangewezen gerechtsdeskundige voor een deskundigenrapport bouw of verbouw. 

Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs waarborgt de kwaliteit, kennis en kunde van zelfstandig bouwkundig inspecteurs. Personen zijn gecertificeerd op persoonsniveau en expertiseniveau binnen een bepaalde expertisekamer. Aangesloten register bouwkundige dienen zich te houden aan de beroeps en gedragscode van stichting NRBI, waardoor de onafhankelijkheid gewaarbord is bij een deskundigen onderzoek, deskundigen bericht of deskundigenrapport binnen het domein bouw en verbouw.

Stichting NRBI draagt één of meerdere register bouwkundigen voor om een deskundigenrapport bouw of verbouw uit te voeren en een bijbehorende deskundigenrapport op te stellen. Er wordt dan een expertisevoorstel opgesteld voor een deskundigenrapport zodat van te voren duidelijk weet wat onderzocht moet worden en met welke kosten voor een deskundigenrapport rekening gehouden moet worden. Stichting NRBI start dus namens partijen een expertisetraject en zorgt ervoor dat de kosten vooraf in kaart worden gebracht. Partijen kunnen het expertisetraject online volgen en kiezen dan samen zijn of haar register bouwkundige voor een deskundigenrapportage binnen het domein bouw of verbouw. 

Benoeming deskundigen | Keuzevrijheid & Transparantie

Stichting NRBI bied een alternatief bij het vinden van een bouwdeskundige binnen een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict. Binnen het expertise register van stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) kunt u register bouwkundige vinden voor een deskundigen onderzoek, deskundigen bericht of deskundigrapportage binnen het domein bouw en verbouw geschillen, maar ook aanvragen en de echtheid van hun persoonscertificaat (expertise) controleren. Keuzevrijheid & Transparantie en onahankelijkheid voor alle betrokken partijen is hierdoor gewaarborgd.

Vraag naar de mogelijkheden voor een onafhankelijke deskundigenrapport. Neem contact op met stichting NRBI of selecteer twee register bouwkundig inspecteurs en stuur ze een persoonlijk bericht.

Register bouwkundig experts vinden voor een deskundigenrapport?
Zoek in het expertise register? U kunt op persoonsniveau een register bouwkundige zoeken regionaal of landelijk. Zoek een register bouwkundige die partijen of u onafhankelijk kan bijstaan. Bekijk het certificaat, gevalideerde beoordelingen. Vragen over een deskundigenrapport bouw of verbouw? Neem dan contact op met stichting NRBI.

Gevalideerde deskundigenrapportage
Het certificaat van vakbekwaamheid kunt u per register bouwkundige inzien. Certificaten en ingediende expertise rapportages van register bouwkundige kunt u op echtheid controleren via de online validatie tool door een document (.PDF, indien in bezit) te uploaden. Lees meer over het  controleren van echtheid van documenten op de website van V-ID (Blockchain technology) of op de partner-pagina van het NRBI.

Deskundig voor een deskundigenrapport? Wilt u zich onderscheiden in de markt? Heeft u de juiste kwaliteit, kennis en kunde om als registerdeskundige een (gerechtelijke) expertise bij een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict op te treden? Schrijf u dan in als register bouwkundige. Meldt u aan als bouwkundige binnen één van de expertisekamers. Daardoor wordt u vindbaar en zichtbaar als register bouwkundig inspecteur voor een deskundigerapport. Vragen? Neem dan contact op met stichting NRBI.

Aannemer of klusser komt zijn afspraken niet na. Maar wat nu? Een bouwgeschillen rapportage brengt inzicht. Een bouwgeschillen rapportage is vaak benodigd om uw geschil te beslechten of kracht bij te zetten. 

Een bouwgeschillen rapportage kent een strattarief en een vervolg tarrief per half uur. De Register bouwkundig Inspecteur komt eerst bij u langs om het bouwgeschil te beoordelen. Als blijkt dat u verhaalsrecht heeft en dat het bouwgeschil gegrond is dan wordt er in overleg met u een bouwgeschillen rapportage opgesteld.

  • Wie eist die bewijst;
  • Sta juridisch sterker;
  • Erkend bouwkundig rapport;
  • Register expert in bouwgeschillen* met persoonscertificering;
  • Uniform inspectie rapport, inzicht in gebreken en eventuele herstelkosten;
  • De Register expert werkt volgens duidelijke expertise kaders;
  • Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd door toezicht op uitvoering;
  • Conform de beroeps en gedragscode NRBI.
  • Track and trace van het proces.

Hoe zoek je een register expert bouwgeschillen?

Heeft u een rechtsbijstand of advocaat of andere intermediair? Overleg of in het kader van hoor en wederhoor de tegenpartij bij het onderzoek aanwezig dient te zijn.

Kies uw expertise dienst. Lees meer informatie en kies uw Register Bouwkundig Inspecteur regionaal of landelijk.

Boek de Register Bouwkundig Inspecteur die gecertificeerd is om bij geschillen op te treden en kom 1 op 1 in contact en overleg.

Jouw Register Bouwkundig inspecteur matcht uw afspraak met u. en u match de afspraak met uw intermediair (Jurist/Advocaat) indien hoor en wederhoor van toepassing is.

Ontvang per e-mail een afspraakbevestiging voor de bouwgeschillen rapportage. Geef deze datum door aan alle betrokken partijen.

Zorg altijd bij een geschil dat jij aanwezig bent bij de expertise.

Ontvang het inspectie rapport digitaal. Hierin wordt meegenomen indien van toepassing welke partijen in het kader van hoor en wederhoor aanwezig zijn geweest. Zo staat u juridisch sterker.

De expertise wordt eerst uitgevoerd. U ziet de expert eerst op locatie en overlegd met u. Na het opmaken van het expertise rapport betaald u achteraf pas via IDEAL of overschrijving.

Zoek een RBI-er

Wat kost een register expert bouwgeschillen

Zoek uw type bouwgeschillen rapportage, bekijk meer informatie en klik verder

Voer de postcode in van het object of waar het geschil onderzocht dient te worden. Nieuwbouw of weet u de postcode niet gebruik dan de kaart en verander het adres in de volgende stap.

Vind Register Bouwkundig Inspecteurs regionaal en landelijk bij een bouwgeschil en zie wat de dienst kost met een start tarief en een vervolg tarief.

Bekijk meer informatie en reviews van de Register bouwkundig inspecteur die gecertificeerd zijn om bij bouwgeschillen op te treden.

Heeft u een register bouwkundig Inspecteur voor uw bouwgeschil gevonden, kijk dan wanneer u kunt en geef meerdere voorsteldatums op.

Plaats de opdracht voor een bouwgeschillen rapportage. De Register bouwkundige neemt 1 op 1 contact met u op.

Zoek een RBI-er

Wat krijgt u bij het boeken van een register expert Bouwgeschil

Een onafhankelijk Register Bouwkundig Inspecteurs die gecertificeerd binnen de expertisekamer bouwgeschillen en werker conform de beroeps en gedragscode NRBI.
Lees meer over bouwgeschillen

U bent verzekerd van een verzekerde dienstverlening, kwaliteit en kennis en kunde bij bouwgeschillen.
Bekijk een voorbeeld rapport

Duidelijke expertise kaders en geschillen rapportages die voldoen aan de normen gesteld door marktpartijen.
Klik hier om een RBI-er te vinden

Volg het proces, maak afspraken, communiceer na opdracht op uw track and trace lextool account. Transparantie binnen de opdracht zorgt voor duidelijkheid voor partijen.

Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd door toezicht. Reviews van gebruikers en intermediairs
Bekijk wat de klanten vertellen

Zekerheid: altijd een Register Bouwkundig Inspecteur een expert voor bouwgeschillen bij u in de buurt

1 op 1 contact met de Register Bouwkundig Inspecteur

Zoek een RBI-er

Wat is een register expert bouwgeschillen?

Experts met de juiste kennis en kunde Een Register Bouwkundig Inspecteur binnen de expertisekamer bouwgeschillen wordt je niet zomaar. Een gecertificeerde bouwkundig inspecteur is persoons gecertificeerd op de dienst bouwgeschillen. Zo weet u zeker dat de onafhankelijkheid gewaarborgd is.
Meer info bouwgeschillen

Wanneer een register expert bouwgeschillen?

Wie eist die bewijst is vaak de regel. Heeft u een bouwgeschil of is er een bouwgeschil op handen. Door een register expert (Rbi-er) bij bouwgeschillen (tijdig)in te schakelen inschakelen voorkomt u vaak dure procedures. Tevens weet u al snel waar u staat alvorens een procedure te starten.
Wanneer een register expert bouwgeschil?

Wat kost een register expert bouwgeschillen?

De kosten bij een bouwgeschil lopen al vaak snel op voor alle partijen. Door aan de voorkant eerst te toetsen of uw verhaalbaarheid haalbaar is en/of dat u al dan niet sterk staat kunt u een bouw geschillen rapportage starten met een starttarief en vervolg tarief. Zo blijven de kosten beheersbaar.
Kosten Rbi-er bouwgeschillen toegelicht

Keuzevrijheid & transparantie


Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) heeft als doel transparantie en keuzevrijheid en waarborgt processen zo ook bij bouwgeschillen. Elke expert binnen de expertisekamer bouwgeschillen is neutraal en onafhankelijk van de belanghebbende partijen en behandelt hen op voet van gelijkheid. De Register expert bouwgeschillen ziet erop toe dat binnen de kaders een bouwgeschillen rapportage objectief wordt opgesteld.

Zoek Rbi-er Leden