Deskundigenonderzoek | Deskundigen bericht

Register bouwkundig inspecteurs worden meer en meer ingezet als onafhankelijk register deskundige bij een deskundig onderzoek of bij deskundigenberichten bij geschillen. Door de toenemende juridisering van de maatschappij is er een grote vraag naar onafhankelijke (partij-)deskundigen, ofwel bouwdeskundigen welke kunnen optreden als gerechtsdeskundige voor de rechtbanken en gerechtshoven, maar ook voor arbitrages (geschillencommissie) of een (ver)bouwgeschil (advocaten, rechtsbijstand).

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) wordt dagelijks benaderd door diverse rechtbanken, advocaten en rechtsbijstandverzekeraars of betrokken partijen die binnen een bouwgeschil, verbouwgeschil een alternatief zoeken bij een door de rechter aangewezen gerechts bouwdeskundige. 

Nederlands Register bouwkundig Inspecteurs waarborgt de kwaliteit, kennis en kunde van zelfstandig bouwkundig inspecteurs. Personen zijn gecertificeerd op persoonsniveau en expertiseniveau binnen een bepaalde expertisekamer. Aangesloten register bouwkundige dienen zich te houden aan de beroeps en gedragscode van stichting NRBI, wardoor onafhankelijkheid gewaarbord bij een deskundigen onderzoek of deskundigen bericht. 

Stichting NRBI draagt één of meerdere register bouwkundigen voor om een deskundigenonderzoek bouw uit te voeren en een bijbehorende rapportage op te stellen. Er wordt dan een expertisevoorstel opgesteld zodat van te voren duidelijk is wat onderzocht moet worden en met welke kosten van onderzoek rekening gehouden moet worden. Stichting NRBI start dus namens partijen een expertise traject en zorgt ervoor dat de kosten vooraf in kaart worden gebracht. Partijen kunnen het expertise traject online volgen en kiest dan samen zijn of haar gerechterlijk bouwkundige en draagt deze voor aan rechtbank (Griffie). 

Benoeming deskundigen | Keuzevrijheid & TransparantieDeskundigen onderzoek | Deskundige bericht

Stichting NRBI bied een alternatief bij het vinden van een bouwdeskundige binnen een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict. Binnen het expertise register van stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) kunt u register bouwkundige vinden voor een deskundigen onderzoek, deskundigen bericht of deskundige rapportage binnen het domein bouw en verbouw geschillen, maar ook aanvragen en de echtheid van hun persoonscertificaat (expertise) controleren. Keuzevrijheid & Transparantie binnen partijen is hier gewaarborgd.

Vraag naar de mogelijkheden voor een onafhankelijke deskundigen. Neem contact op met stichting NRBI of selecteer twee register bouwkundig inspecteurs en stuur ze een persoonlijk bericht.

Register bouwkundig experts vinden voor een gerechtelijke expertise
Zoek in het expertise register? U kunt op persoonsniveau een register bouwkundige zoeken regionaal of landelijk. Zoek een register bouwkundige die partijen of u onafhankelijk kan bijstaan. Bekijk het certificaat, gevalideerde beoordelingen. Vragen over een gerechtelijke expertise bouw of verbouw? Neem dan contact op met stichting NRBI.

Gevalideerde certificaten register bouwkundige
Het certificaat van vakbekwaamheid kunt u per register bouwkundige inzien. Certificaten en ingediende expertise rapportages van register bouwkundige kunt u op echtheid controleren via de online validatie tool door een document (.PDF, indien in bezit) te uploaden. Lees meer over het  controleren van echtheid van documenten op de website van V-ID (Blockchain technology) of op de partner-pagina van het NRBI.

Deskundig voor een deskundigen onderzoek of deskundigen bericht? Wilt u zich onderscheiden in de markt? Heeft u de juiste kwaliteit, kennis en kunde om als registerdeskundige een gerecht expertise bij een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict op te treden? Schrijf u dan in als register bouwkundige. Meldt u aan als bouwkundige binnen een van de expertisekamer en wordt vindbaar en zichtbaar als register bouwkundige. 

Zoeken

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden