Vrijwaring NRBI

Het gebruik van www.nrbi.nl site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker in met het volgende.

  1. NRBI verklaart dat de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld. We hebben onze uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat de informatie correct is. We kunnen echter op geen enkele manier garanderen dat de informatie accuraat of compleet is.
  2. NRBI accepteert geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het resultaat is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op de website of die op een of andere manier het gevolg is van het gebruik van de site en tools of van de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de site en tools.
  3. De informatie op deze website en tools wordt bijna dagelijks up-to-date gehouden. Wijzigingen en functionaliteiten kunnen zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang op ieder moment worden aangebracht.
    NRBI is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen op deze website en/of haar tools op de website of voor welke gevolgschade dan ook die het resultaat is van het gebruik, de presentatie of het aanbieden van deze website of de tijdelijke niet-beschikbaarheid hiervan.
  4. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn gerelateerd aan de inhoud en het ontwerp van deze website, berusten bij NRBI of zijn licentiegevers.
  5. NRBI is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of koppelingen (tools) die door derden op deze website zijn geplaatst en behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk willekeurig tijdstip naar eigen goeddunken te wijzigen.
  6. NRBI is niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk te stellen voor het tot stand komen van een aanvraag tussen aanvrager en aangesloten Register Bouwkundig Inspecteurs via de aangeboden tool. NRBI brengt puur een bemiddeling tot stand. 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden