Aanmelden

Hoe schrijf ik mij in bij het register van NRBI?

De procedure tot inschrijving kent de volgende stappen.

 1. U bekijkt binnen welke expertisekamer / dienst u zich wilt certificeren;
 2. U meldt zich aan als Rbi-er met het aanmeldformulier hieronder;
 3. U ontvangt een e-mail met de te nemen stappen;
 4. U ontvangt een factuur voor de aanmelding;
 5. U levert in de tussentijd alle relevante documenten aan;
 6. Na betaling en ontvangen documente vindt er een beoordeling op basis van de toelatingscriteria NRBI plaats;
 7. Bepalen wijze van inschrijving (keuze expertise kamers en soort certificaten)
 8. Bepalen de route wel of niet via een serviceprovider;
 9. Formaliseren inschrijving als Rbi-er. U ontvangt uw certificaat
 10. Na inschrijving wordt u als lid zichtbaar getoond op de website van het NRBI.

Toelatingscriteria

Om uw inschrijving te starten (stap 1) dient u een aantal documenten aan te leveren en tevens aan een aantal vereisten te voldoen:

 • Geldige inschrijving bij de KvK
 • Opgave BTW nummer
 • Niet onder surseance van betaling staan
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Afschrift van bescheiden (relevante diploma’s en/of certificaten) waaruit blijkt dat de aspirant ingeschrevene een relevant denkniveau heeft op minimaal HBO niveau binnen de vastgoed gerelateerde sector;
 • Bewijs van minimaal drie jaar aantoonbare relevante werkervaring in het uitvoeren van bouwkundige inspecties of direct daaraan gerelateerd werk (dit laatste ter beoordeling door NRBI);
 • Een vijftal (5) bouwkundige inspectierapporten, relevant per soort certificering, niet ouder dan 1 jaar (Bv. voor de nieuwbouw opleverrapportages en voor de bestaande bouw bouwkundige inspectierapportages);
 • Actuele Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien u uw inspecties via de service provider afhandelt heeft u geen eigen verzekering nodig)
 • Geldig IBAN nummer;
 • Logo bedrijf; 
 • Profiel foto van de persoon en/of personen;
 • Korte pitch persoon en/of bedrijf zie bekijk leden. als voorbeeld.

Na ontvangst van de benodigde gegevens en betaling van de aanmeldingskosten sturen wij u de overeenkomst tot inschrijving. Wij verzoeken u deze volledig en naar waarheid in te vullen en aan ons te retourneren. Het NRBI zal uw inschrijving na ontvangst van het inschrijfgeld in behandeling nemen.

Kosten

Het verwerken van de aanvraag tot inschrijving kost eenmalig € 150,- ex BTW.
(kosten voor het behandelen van aanvraag tot inschrijving zijn non refundable)

Een certificering kost € 295,- per jaar. De overige kosten zijn afhankelijk van de wijze van een inschrijving per expertisekamer. 

Vindt hier uw kvk nummer


Personen toevoegen

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden