Validatie en Kwaliteitstoezicht

Voor het valideren van bouwkundige inspecties maakt het NRBI gebruik van de toezichthouder ofwel de serviceprovider Inspectiemanagement Nederland. Deze organisatie toetst steekproefsgewijs voor het NRBI of de aangesloten leden, de Register Bouwkundig Inspecteurs (RBI'ers), hun werkzaamheden uitvoeren volgens de door het NRBI opgestelde eisen en richtlijnen bij inspecteren. Het bestuur van het NRBI ziet toe op de juiste uitvoering van deze toezichtfunctie.

Het NRBI is verantwoordelijk voor de controlerende rol van een Validatie & Kwaliteitstoezichthouder die toeziet op de uitvoering van inspecties door Register Bouwkundig Inspecteurs. 

Taak van een kwaliteitstoezichthouder

Een Validatie & Kwaliteitstoezichthouder heeft als taak de rapportages van bouwkundige inspecteurs, middels een bureauaudit en veldaudit, te controleren en rapporteren, m.b.t. de inhoud op kernpunten te valideren. Alle bouwinspecteurs dienen te werken op een uniforme, digitale werkwijze. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de door het NRBI goedgekeurde inspectiesoftware.

Een bouwkundige inspectie, uitgevoerd door een Register Bouwkundig Inspecteur, geeft daardoor meer zekerheid aan geldverstrekkers, intermediairs en consumenten. Van een RBI'er mag redelijkerwijs verwacht worden dat zijn bouwkundige rapportages goed inzicht geven in de bouwkundige staat van het geïnspecteerde object.

Het "valideren" van een inspecteur en rapportage

Bouwkundige inspecties moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het NRBI. Door middel van een bureau- & veldaudit wordt de Register Bouwkundig Inspecteur gecontroleerd of de bouwkundige inspectie op de juiste manier wordt verricht.

Veldaudit
Bouwkundige inspecties moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen bij het inspecteren van woningen, opgesteld door het NRBI. Bij de veldaudit wordt de Register Bouwkundig Inspecteur in het veld gecontroleerd of de bouwkundige inspectie met de juiste toon en diepgang wordt uitgevoerd. Het beoordelen op functionaliteit en gedraging tijdens een veldaudit staat voorop. Tevens wordt tijdens een veldaudit gecontroleerd of de (bouwinspectie software) rapportages met gebruik van het keuringsformat uniform wordt toegepast.

Bureauaudit

Validatie van een bouwkundige inspectie vindt ook online plaats. Jaarlijks worden een aantal rapporten per inspecteur beoordeeld. Deze bureau-audits vinden plaats op basis van een steekproef waarbij de inhoud van de rapportages beoordeeld wordt. Hierbij wordt gekeken naar de juiste toepassing van bv. de conditiescore, beschrijving van bevindingen en maatregelen etc.

Validatie door digitale vingerafdruk
Fraude op certificaten en bouwkundig rapporten is schering en inslag. Consumenten en marktpartijen willen de zekerheid dat het bouwkundig rapport niet later is aangepast of dat certificaten van bouwkundig inspecteurs niet nep zijn. Aan een rapport wordt een digitale vingerafdruk toegevoegd. Hiermee wordt elk rapport controleerbaar op echtheid.

Reviews Bouwkundig Inspecteurs
Onechte reviews bouwkundige keuringen, bouwinspecties van bouwinspecteurs online zijn schering en inslag. Validatie van bouwkundige reviews ofwel klanten beoordelingen vinden plaats middels een uniek online proces. Reviews van bouwkundig inspecteur worden per afgeronde opdracht beoordeeld en steeksproefsgewijs gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken naar de klantbeleving en gedragingen van de register bouwkundig Inspecteur.

De validatie (controle op uitoefening van de inspectie en rapportage) wordt uitsluitend gedaan door ervaren en goed opgeleide validatie-medewerkers. Alleen bouwkundig inspecteurs die aan de kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij een toezichthouder aanmelden. Door deze voortdurende controle van bouwinspecties en de rapportage van bouwkundig inspecteurs is de kwaliteit van een bouwkundig inspecteur gegarandeerd.

Zoekt u een Register Bouwkundig Inspecteur voor een gevalideerd rapport? Kijk binnen ons expertise register, klik hier.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden