ExpertiseKamer Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging wordt in Nederland steeds belangrijker bij de totstandkoming en oplevering van bouwwerken. De kwaliteit, kennis en kunde van een onafhankelijk kwaliteitsborger staat hoog op de agenda in de politiek en het NRBI.

Stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs heeft in 2018 al gecertificeerde kwaliteitsborgers in de nieuwbouw, te denken valt aan de (voor) opleveringskeuring, naschouw en kwaliteitsborging tijdens de bouw.  In 2019/2020 zal de ExpertiseKamer Kwaliteitsborging meer uitvoerende capaciteit organiseren om zo tot meer deeldiensten op expertiseniveau te kunnen komen binnen het domein Kwaliteitsborging. 

Erkende kwaliteitsborgers

Erkende kwaliteitsborgers ofwel gecertificeerde kwaliteitsborgers op persoonsniveau niet op bedrijfsniveau, dat is de missie van het NRBI. Zo weten marktpartijen dat de kennis en kunde van de persoon op expertiseniveau (soort kwaliteitsborging) bij het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering gewaarborgd is.

Validatie Kwaliteitsborgers

Stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs heeft als doel de kwaliteitsborger middels veldaudits en validatie te controleren. 

Erkende kwaliteitsborgers binnen het NRBI zullen ook in het werkveld geaudit worden als het aan het NRBI ligt. 

Missie Kwaliteitsborging NRBI

De missie NRBI is kwaliteit, kennis en kunde waarborgen op persoonsniveau van Register bouwkundig Inspecteurs binnen het thema Kwaliteitsborging. Duidelijkheid en draagvlak in de markt is nodig. 

  • De kwaliteit, kennis en kunde bevorderen en waarborgen van haar aangesloten ingeschrevenen (leden). 
  • Kennis delen met de gehele keten
  • Marktpartijen informeren over wat kwaliteitsborging betekent voor de sector
  • Namens aangesloten leden optreden als gesprekspartner voor de politiek, overheid en andere (branche) organisaties.
  • Veldaudits en validatie kwaliteitsborging inrichten
  • Onafhankelijkheid van erkende Kwaliteitsborgers waarborgen.
  • Deel certificering kwaliteitsborgers. Certificering kwaliteitsborgers op expertiseniveau!

Erkende kwaliteitsborgers

Binnen de expertisekamer kwaliteitsborging nieuwbouw zijn in het eerste kwartaal van 2019 al de eerste Register Bouwkundig inspecteurs gecertificeerd voor de Vooroplevering, Opleveringskeuring Nieuwbouw, Naschouw Opleveringskeuring, Oplevering algemene ruimtes en Kwaliteitsborging tijdens de bouw. Bekijk onze ingeschrevenen (leden) binnen de stichting NRBI.

Aanmelden ExpertiseKamer Kwaliteitsborging

Wilt u mee bouwen aan de Wet kwaliteitsborging en de borging van onafhankelijke kwaliteitsborgers. Wij komen graag in gesprek met personen en marktpartijen met de juiste kennis en kunde. Neem deel in de expertisekamer kwaliteitsborging.

Heeft u interesse in de toetreding van de Expertisekamer Kwaliteitsborging? Neem dan contact met ons op.

Nog geen Register bouwkundig Inspecteur? Meldt u dan aan

Leden

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden