Stefan Haak

Experts op expertiseniveau!

Stichting NRBI heeft als doel experts te erkennen met de juiste kennis en kunde. Kennis delen, uniformiteit moeten kwaliteit, kennis en kunde waarborgen op persoonsniveau. Expertise wordt verkregen door jaren langen kennis, ervaring en opleiding. Omdat er in Nederlands veel zelfverklaarde experts rond lopen en ik dit in de dagelijkse praktijk ook mee maak. Sta ik achter de missie en doelen van het NRBI en wil ik me ook inzetten om binnen de expertisekamer specialistisch onderzoek mijn kennis te delen. Immers is delen vermenigvuldigen.

Uniformiteit gevalideerd en gecontroleerde expertise rapport door een bouwkundig inspecteur aangesloten bij een grotere organisatie schept immers meer vertrouwen als van een zelfstandige eenheid die maar wat aan rommelt. Naast zekerheid bieden de aangesloten Register bouwkundig Inspecteurs kwaliteit, kennis en kunde binnen hun specialisatie. Om zoveel kennis en ervaring onder 1 dak te huizen is fenomenaal en uniek. Leer van elkaar, deel in jullie netwerken en streef naar collegialiteit – wees geen concurrent, maar collega en gun elkaar dan wordt jezelf ook wat gegund.

Eén van mijn doelen binnen mijn functie is kennisdeling uniformiteit, draagvlak.
Het is belangrijk dat we in de toekomst door middel van richtlijnen en studies dezelfde taal spreken.
Wees trots op het feit dat je een Register Bouwkundig Inspecteur bent en straal dit en draag dit uit.
We staan met z’n allen als bouwkundige voor een nieuw hoofdstuk. Alleen of in het collectief kwaliteit nastreven.

Ik ben er van overtuigd dat binnen de expertise commissie specialistisch onderzoek en andere expertisekamers er een win win situatie zal ontstaan die tot groei en welvarendheid en succes van iedere Rbi-er zal leiden.

Kennis delen is kennis vergaren!

Rol
Voorzitter expertisekamer SOG
Bedrijf
AE expertise
Functie
Register Bouwkundig Inspecteur SOG
Url
https://www.nrbi.nl/onze-bouwkundig-inspecteurs/stefan-haak-49

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden