Toekomst technische afspraak woningkeuring

Geplaatst op: 13-12-2019
Uniformiteit, draagvlak, duidelijkheid en transparantie als doel voor het bouwkundig inspecteren en rapporteren van een woning. Het wordt tijd dat in woning keurend Nederland duidelijkheid komt in hoe een woning bouwkundig beoordeeld mag worden. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is uitgenodigd om de toekomst van het technisch keuren van een woning te bespreken.

Bij de aankoop van een bestaande woning bestaat de (verplichte) keuze om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren om als koper meer zekerheid te hebben over de aankoop. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden om te onderhandelen over de vraagprijs. Ondanks dat de (schijn)verplichting sinds 2018 in het koopcontract als ontbindende voorwaarde is opgenomen lijkt het erop dat een uniforme toepassing van een NEN-norm wenselijk is. Dit voor de kwaliteitstoetsing van bouwkundige inspecties en de certificering van bouwkundig inspecteurs. Uniformiteit, duidelijkheid, transparantie is belangrijk.
 
Keuringsmethodieken
Er zijn verschillende partijen die een bouwkundige keuring aanbiedt. Het is overduidelijk dat er veel verschillen zijn in de wijze waarop geinspecteerd en gerapporteerd wordt. Uniformiteit in de inspectiemethodiek en opnamelijst is nodig. Het zorgt ervoor dat het keuringsrapport eenduidig, objectief en transparant inzicht geeft in de bouwkundige staat en eventuele herstelkosten op korte en langere termijn. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs zet kanttekeningen bij de praktische toepassing van de NTA8060, maar ziet zeker ook het nut en noodzaak in van uniformiteit en duidelijkheid bij het uitvoeren en rapporteren van bouwkundige inspecties.

Op 21 januari 2020 zal het bestuur deelnemen om deze toekomstige technische afspraak voor woningkeuringen te stroomlijnen.

Terug naar overzicht

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden