Bouwers & Projectontwikkelaars

Onafhankelijkheid Bouwers & Projectontwikkelaars

Bouwers, aannemers, projectontwikkelaars of andere intermediairs zien vaak grote verschillen tussen bouwkundig inspecteurs. Zij zoeken vaak naar een oplossing voor hun nieuwbouwprojecten en hun nieuwbouwkopers. Het aanwijzen van een (bouwkundige) partij roept bij de kopers vaak vragen en wantrouwen op. 

Transparantie & Keuzevrijheid  is belangrijk om de onafhankelijkheid te waarborgen. Niet een partij maar meer dan 50 register bouwkundig Inspecteurs

 

Voorbeeld:

Een Project van 50 nieuwbouwwoningen wordt opgeleverd binnen 15 dagen. Nieuwbouwkopers zoeken allemaal hun eigen bouwkundig inspecteur. Er komen wel 10 tot 15 verschillende bouwkundig inspecteurs met een ieder zijn eigen werkwijze en kwaliteit, kennis en kunde. Er zit veel kaf onder het koren.

Oplossing:

Register bouwkundig Inspecteurs als projectbouwkundige. Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd. Duidelijke lijnen, Duidelijke communicatie binnen een nieuwbouwproject. Door transparantie & Keuzevrijheid  bij nieuwbouwkopers bij het kiezen van een rbi-er is de onafhankelijkheid gewaarborgd.

Onafhankelijkheid:

De register bouwkundig Inspecteur is een onafjhankelijk bouwkundig inspecteur. Of deze nu ingeschakeld wordt als directievoerder, kwaliteitsborger of bij een opleveringskeuring. Deze werkt conform de beroeps en gedragscode van het NRBI. Ofwel deze schrijven alles op.  

Transparantie & Keuzevrijheid bij nieuwbouw

Dit zorgt ervoor dat men onafhankelijk kan doorverwijzen naar Register Bouwkundig Inspecteurs. De nieuwbouwkopers, kopersverenigingen kiezen zelf zijn of haar Register Bouwkundig Inspecteur.

Om dit te waarborgen maakt het NRBI gebruik van de zoekmachine op expertiseniveau ofwel lextool. Bouwers, aannemers, Projectontwikkelaars kunnen middels deze innovatieve ICT oplossing Register bouwkundig Inspecteurs voor bouwinspecties aanbieden. Kwaliteit, kennis en kunde wordt meetbaar.

Vindt experts binnen het Expertise Register NRBI

Vraag een lextool account aan voor de expertise zoekmachine.

Een expertise regisseur van het expertise register neemt contact met u op. En maakt uw persoonlijke lextool account aan.

Ontvang een e-mail om uw lextool account binnen het Expertise Register te activeren

Activeer uw lextool account. U bent nu klaar om een expertise aanvraag te starten

Zoek een RBI-er

Start een expertise aanvraag

Start een expertise aanvraag op uw eigen (lextool) account.

Een expertise aanvraag wordt gecontroleerd. Bij vragen neemt de expertise regisseur persoonlijk contact met u op. Is de expertise aanvraag compleet dan gaat de expertise zoekmachine voor u aan de slag.

Meerdere Register Bouwkundig Inspecteurs worden in de zoekmachine gematcht op expertiseniveau regionaal of landelijk!

Register experts reageren op uw expertise aanvraag regionaal of landelijk.

Een Register expert stelt vragen, of u kunt vragen stellen aan de Register expert(s) binnen uw lextool account.

Ontvang een of meerdere offertes op maat op expertiseniveau. Bepaal aan wie u de expertise opdracht gunt.

Offertes beoordeeld, kies uw Register expert. En plan de opdracht in.

Volg uw expertise aanvraag 24/7 op uw lextool track and trace account.

Zoek een RBI-er

Expertise aanvraag afgerond

De Register expert upload het expertise rapport.

Ontvang het expertise rapport digitaal.

Betaal het expertise rapport via IDEAL of overschrijving aan de Register expert.

Kwaliteit is belangrijk. Alle betrokken partijen kunnen de expert beoordelen. Kwaliteit, kennis en kunde maar ook gedragingen worden gemonitord van de Register experts door het Expertise Register NRBI.

Zoek een RBI-er

Het Expertise Register

Het Expertise Register (ER) is een Register van experts. Keuzevrijheid en transparantie. Marktpartijen kunnen binnen het expertise register een Expertise Register laten inrichten en expertises uitvragen. Uniek aan deze expertise zoekmachine is dat de onafhankelijkheid van het NRBI gewaarborgd blijft en dat we kwaliteit, kennis en kunde online beter kunnen monitoren van de register experts.
Meer over Het Expertise Register NRBI

Hoe werkt het Expertise register?

Het expertise Register is een online (lex) tool. Een zoekmachine op expertiseniveau. Partners kunnen zelf hun expertise register laten inrichten in overleg met een onafhankelijke expertise regisseur. Het uitvragen van experts vindt dan alleen plaats binnen een specifieke expertise register binnen die ingericht is binnen een bepaalde expertise branche. Voor stichting NRBI is het expertise register NRBI ingericht zodat (specialistische aanvragen en grote projecten) expertise aanvragen binnen het expertise register (leden) kunnen worden gerealiseerd.
Hoe werkt het Expertise register

Waarom het Expertise Register?

Onafhankelijkheid voor de stichting NRBI is van groot belang. Keuzevrijheid en transparantie is een van de missies van het NRBI. Stichting NRBI heeft maar een doel en dat is zijn of haar leden vindbaar te maken op expertiseniveau. Door deze unieke tool toe te passen kunnen kwaliteit, kennis, kunde en onafhankelijkheid waarborgen. Het Expertise register en haar expertise zoekmachine draagt ertoe bij dat we beter Kwaliteit, kennis en kunde maar ook de gedragingen kunnen monitoren.
Waarom het Expertise Register

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor (specialistische) expertise aanvragen. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs binnen het expertise register (NRBI). Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs en de onafhankelijkheid van het NRBI.

Zoek Rbi-er Leden