Non-Conformiteit

Een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Dit wordt conformiteit genoemd. Dit betekent dat de gekochte zaak voor de koper de eigenschappen moet hebben die hij mocht verwachten. Als de zaak deze eigenschappen niet heeft, is sprake van non-conformiteit. In dat geval is de verkoper aansprakelijk te voor de schade van de koper. Heeft de koper niet voldaan aan zijn of haar onderzoeksplicht is non-conformiteit moeilijk verhaalbaar in het kader van de mededelingsplicht. 

Indien verkoper verzaakt in zijn of haar mededelingsplicht bij verkoop en het verborgen gebrek is duidelijk aantoonbaar te maken dan kan men conform het burgelijk wetboek zich beroepen op non-conformiteit. 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden