Naschouw opleveringskeuring Nieuwbouw

De woning is opgeleverd. Helaas voert de aannemer geen of slecht herstel uit van de oplevergebreken. Door de woning in Nederland alsnog door een erkend bouwkundige te laten controleren wordt de woning objectief beoordeeld op de mogelijke gebreken. Deze Register bouwkundig inspecteur (Rbi-er) gaat samen met je de hele woning door. De woning wordt van boven naar beneden geïnspecteerd, alle ruimtes één voor één door en daarna buitenom geïnspecteerd op de oplevergebreken en eventueel benodigd herstel. Dit naschouw opleveringsrapport kun je dan overhandigen en toesturen per e-mail aan de bouwer.

Door een naschouw opleveringskeuring in Nederland achteraf kun je onafhankelijk schriftelijk aantoonbaar maken of de aannemer de oplevergebreken niet of slecht hersteld heeft. Sta juridisch sterker.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden