Deskundigenonderzoeken nemen toe!

Geplaatst op: 09-12-2020
Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) is een initiatief met als doel personen op persoonsniveau te certificeren op kennis en kunde. De lextool is een zoekmachine voor experts op Expertiseniveau. Marktpartijen kunnen middels deze expertisetool experts vinden voor specifieke expertises zoals bij verbouwgeschillen, bouwgeschillen of bouwconflicten. Doel het geschil onafhankelijk in kaart brengen. Het deskundigenonderzoek is vaak gebaseerd op feiten, goed en deugdelijk werk, bouwbesluit en normen. Dit wordt vaak ingezet tijdens een gerechtelijke procedure of tijdens een geschil. Dit om dure en lange gerechtelijke procedures bij bouwgeschillen en verbouwgeschillen te voorkomen.

Er duiken steeds meer bouwgeschillen, verbouwgeschillen en bouwconflicten op, volgens de expertise radar (lextool) waar stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) de gegevens op baseert. De expertise zoekmachine lextool worden gebruikt door meerdere grote partijen, Het register van stichting NRBI is hieraan gekoppeld. Dit geeft een goed betrouwbaar beeld weer wat en waar veel deskundigenonderzoeken bij bouwgeschillen, verbouwgeschillen of bouwconflicten worden ingezet tussen consumenten, opdrachtgevers, aannemers en klusbedrijven.

(Stichting NRBI) "In 2017, 2018 en 2019 kregen we ongeveer twee honderd klachten, in 2020 zijn het er al zeker meer dan vierhonderd in een jaar", verwacht wordt dat dit in 2021 en 2022 zal verdubbelen, zegt bestuursvoorzitter Vincent Deskundigenonderzoek bouw en verbouwVerbruggen. "Deskundigenonderzoeken nemen toe tijdens en ook na corona tijd" In werkelijkheid gaat het over veel meer bouw klachten, bouwproblemen en verbouw klachten want niet iedereen heeft de weg naar een onafhankelijke expertise register via de zoekmachine lextool of het expertise register van stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) al gevonden"

Particulieren die klachten hebben over aannemers of klusbedrijven, maar ook aannemers en klusbedrijven die te maken hebben met (onterechte claims) wanbetalers, maar ook rechtsbijstand, advocaten en rechtbanken komen terecht bij stichting NRBI. Waar een expertise dossier wordt gestart voor een deskundigenonderzoek of een register bouwkundig inspecteur wordt ingezet voor een eenzijdig deskundigonderzoek. Binnen een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict kunnen ook een of meerdere register bouwdeskundigen voorgedragen worden. Partijen benoemen dan èèn register bouwdeskundige. Een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur wordt dan ingezet voor een deskundigenonderzoek voor de rechtbank of tussen partijen (bindendadvies). Hoor & wederhoor wordt toegepast en indien gewenst wordt de Rbi-er ingezet om tijdens het verbouwgeschil, bouwgeschil of bouwconflict te bemiddelen (bouwmediation). En vaak met succes. 

Een mogelijke oorzaak voor de toename van de bouw en verbouw klachten in coronatijd is dat er veel wordt geklust, verbouwd en gerenoveerd. Een tekort aan gekwalificeerd personeel in de bouw en klus sector, gecombineerd met een stijgend aantal bouw en verbouw werken zorgt ervoor dat de bouwproblemen extreem toenemen. Er wordt veel geprutst aldus Vincent Verbruggen Bestuursvoorzitter van stichting NRBI . De meest gehoorde klachten gaan over slecht uitgevoerde werkzaamheden, onjuiste bouwmethodieken, verwerking van de bouwmaterialen, sleutel-op-de-deurfirma's: contracten die niet zijn afgesloten of niet waterdicht blijken te zijn, geen betalingstermijnen, zelfs worden aanbetalingen worden gedaan en de aannemer komt gewoon niet meer op dagen. Ook toren hoge meerprijzen die in de loop van de werken gevraagd worden zijn scheer en inslag, kortom een zorg wekkende ontwikkeling aldus Vincent Verbruggen bestuursvoorzitter van stichting NRBI.

 

 

 

Terug naar overzicht

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden