Maatregel Coronavirus en bouwkundige keuring

Geplaatst op: 17-03-2020
Wijchen | 17 maart 2020 Het Coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij. U heeft daar als register bouwkundig inspecteur direct mee te maken. Zowel op kantoor als tijdens de bouwkundige inspecties (proces). NRBI volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van medewerkers, register bouwkundig inspecteurs, opdrachtgevers, intermediairs, bewoners en hun omgeving.

Wat kunt u doen ter preventie tijdens bouwkundige inspectie werkzaamheden?
• Het opvolgen van de richtlijnen van RIVM en de overheid hebben prioriteit
• Verzoek uw opdrachtgever en intermediair om een tijdstip dat er zo weinig mogelijk (of helemaal geen) mensen aanwezig zijn en pas uw agenda daarop aan;
• Houd uw bouwkundige opname proces zo kort mogelijk. Uiteraard moet u het vastgoedobject goed keuren.
• Toch meerdere partijen aanwezig? Loop zelfstandig (zonder bewoners, opdrachtgever, intermediair en tegenpartij) door het object en deel de personen op om contactmomenten te vermijden. De bevindingen kunt u (achteraf) telefonisch nog eventueel nabespreken.
• Vermijd fysiek contact tijdens de bouwkundige inspectie contact met anderen en blijf op afstand.

Mag u de interne bouwkundige inspectie achterwege laten?
Een bouwkundige inspectie kent een interne en externe visuele opname. Het is conform NRBI-regelgeving niet mogelijk dat u als register bouwkundig inspecteur (Rbi), ook bij zwaarwegende omstandigheden, een interne en externe visuele inspectie achterwege laat. Indien geen gehoor wordt gegeven aan de richtlijnen van het RIVM Verzamel zo veel mogelijk informatie over het object, binnen de grenzen van het redelijke. Schat de situatie zelf in en neem geen risico. Neem duidelijke uitgangspunten inzake de toestand intern en extern op in uw bouwkundig rapport en geef duidelijk aan waarom u bepaalde interne en externe inspecties niet heeft uitgevoerd. Op deze manier is voor iedereen duidelijk dat er geen in of externe inspectie heeft plaatsgevonden.

Als een interne bouwkundige inspectie later alsnog plaats dient te vinden, dan dient u dit duidelijk in de opdrachtbevestiging op te nemen of hier een aanvullende afspraak over vast te leggen binnen de opdracht.

In geval van een bouwmediation en bouwkundige inspecties waar meerdere personen in conflict zijn is het advies de opname en bijeenkomsten met aantal personen te beperken en online ofwel op afstand te bespreken. Mocht een interne en externe inspectie toch nodig zijn, neem richtlijnen van het RIVM in acht. Hiervoor gelden de uitgangspunten zoals in deze berichtgeving verwoord.

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de Register Bouwkundig Inspecteur (Rbi) om te bepalen of hij wel of geen bouwkundige inspectie alleen, met meerdere personen in het veld ten uitvoer brengt.

Heeft u op korte termijn afspraken gepland staan?
Bouwkundige keuringen, opleveringskeuring of bouwgeschillen worden uitgevoerd met meerdere partijen (personen). Beperk het aantal mensen waarbij u een bouwexpertise uitvoert. Het is aan te bevelen om betrokken partijen te vragen afstand te bewaren en/of bij bepaalde bouwkundige opnames niet aanwezig te zijn, of buiten te wachten. Dit om zoveel contactmomenten te beperken. Ook kunt u de afspraken verplaatsen tot een nader te bepalen datum.

Welke maatregelen treft NRBI zelf?
Het NRBI volgt de RIVM-richtlijnen. Tot nu toe is onze bereikbaarheid via telefoon en e-mail onveranderd. Bijeenkomsten en vergaderingen worden in overleg verzet of vinden op afstand plaats. Alle geplande veld audits tot half april worden verzet.

Onder omstandigheden die zich nooit eerder hebben voorgedaan, vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI).

 

Terug naar overzicht

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden